Uwaga Rodzice - informacja dotycząca przyprowadzania dzieci do przedszkola.

Przyprowadzanie dzieci do placówki od 01.10.2020

  1. Rodzic wchodzi do budynku przedszkola, osłaniając usta i nos oraz dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym lub zakłada rękawiczki jednorazowe.

  2. Przy przyprowadzeniu i odebraniu dziecka, należy bezwzględnie oznaczyć za pomocą czytnika pobyt dziecka w przedszkolu w danym dniu.

  3. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce (zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko).

  4. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie do przedszkola / szatni danej grupy, należy zachować przepisową odległość 1, 5- 2 m.

  5. Jeśli w pomieszczeniu szatni jest zbyt duża liczba rodziców, należy poczekać na zewnątrz budynku, aż rodzice opuszczą pomieszczenie.

  6. Rodzic przekazuje dziecko nauczycielowi, jednak nie wchodzi na salę (tak jak do tej pory).

  7. Rodzice wszelkie rzeczy dziecka podpisane (worek z odzież zmienną) pozostawiają na półce swojego dziecka.

  8. Rodzice niezbędne dokumenty pozostawiają w szatni, wrzucając je do przygotowanego w tym celu pojemnika.

  9. Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.30; po tym czasie drzwi przedszkola są zamknięte. Należy wówczas powiadomić o swoim przybyciu dzwonkiem i czekać cierpliwie przed drzwiami placówki, do momentu otworzenia drzwi przez pracownika przedszkola.

Informujemy, iż po tym czasie następuje dezynfekcja i gruntowne mycie pomieszczeń wspólnych. 

Odbieranie dzieci z przedszkola:

  1. Rodzic wywołuje dziecko przez domofon, jeśli dzieci są w ogrodzie rodzic odbiera dziecko z ogrodu ale nie wchodzi na teren placu zabaw (czeka na alejce).

Dzieci przyprowadzamy i odbieramy:

Wejście główne: gr. I Maczki, gr. II Szafirki, gr. III Stokrotki.

Wejście boczne od ogrodu: gr. IV Bratki, gr. V Niezapominajki.

 

Dzień Chłopaka :)

Z tej okazji każdy chłopiec otrzyma od Rady Rodziców drobny upominek w postaci Jajka niespodzianki.