Ubezpieczenie NW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia Państwa dzieci w przedszkolu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Składka dla chętnych –30 zł na cały rok, na 24 h.

Składka jest płatna u nauczycieli grup, w terminie do dnia 30.09.2021r.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe!

1. Ogólne warunki ubezpieczenia

2. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

3. Instrukcja zgłaszania szkody.

4. Zgłaszanie szkody- formularz.