REKRUTACJA DO "PINGWINKA"

Zarządzenie Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych:

Zarządzenie Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin

Terminy naboru 2019-2020

Informator - Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej