Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

 

Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności ;

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Cydzik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914833401

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 51w Szczecinie
 • Adres: Krzywa 59, 71-026 Szczecin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914833401

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

W budynku placówki macierzystej przy ul. Krzywej 59:

 

 

 

- to budynek jednopoziomowy (tylko poziom 0), w korytarzach nie ma wydzielonych stref

 

   kontroli;

 

- udostępnia parking bez wydzielonego miejsca  dla osób niepełnosprawnych;

 

 

 

- z parkingu do przedszkola należy przejść przez dwa stopnie schodów;

 

 

 

- przed wejściem do budynku udostępnia podjazd, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, aby

 

  wejść na teren placówki należy skorzystać z dzwonka;

 

 

 

- zapewnia poziome przestrzenie komunikacyjne wolne od barier;

- nie posiada toalety publicznej, brak toalet dla osób niepełnosprawnych;

 

 

- zastosowało rozwiązania architektoniczne (szerokie korytarze, szerokie drzwi tyko w holu),   

 

  umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych:

 

 

 

- nie zapewnia informacji (co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy) na temat

 

  rozkładu pomieszczeń;

 

 

 

- dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

 

- zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji:

 

-nie daje możliwości korzystania z tłumacza migowego, na miejscu lub on-line;

 

Aplikacje mobilne:

 

 

 

-jednostka  nie posiada aplikacji mobilnej;

 

- strona internetowa nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

 W budynku filii przy ul. Chlebowej 4:

 

 

 

- to budynek dwupoziomowy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref

 

   kontroli, aby dostać się do przedszkola i powyżej parteru, należy przejść po schodach;

 

 

 

-nie zapewnia poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych wolnych od barier;

 

- nie zastosowało żadnych rozwiązań umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń,

 

  z  wyłączeniem pomieszczeń technicznych, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

 

 

 

- nie zapewnia informacji (co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy) na temat  

 

   rozkładu pomieszczeń;

 

 

- przed posesją przedszkola nie ma parkingu, samochód na czas wprowadzania dziecka do przedszkola może zaparkować przy chodniku, bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych;

 

 

 

 

- dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

 

- nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji:

 

-nie daje możliwości korzystania z tłumacza migowego, na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne:

 

 

 

-jednostka  nie posiada aplikacji mobilnej;

 

- strona internetowa nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

RAPORT DOSTĘPNOŚCI