Grupa „Szafirków” to 22 dzieci 4-letnich i 3 dzieci 3-letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności.

 

mgr Małgorzata Mazur- nauczyciel dyplomowany

         mgr Magdalena Grzeczka - nauczyciel kontraktowy

          Ewa Durkacz - pracownik obsługi

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie

grupa dzieci młodszych w wieku 3-4 lata

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

 

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

 

III. Popołudnie 12.00 – 17.00

 

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci. 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Mowa

Plastyczne

Matematyczne

Umuzykalnianie

Społeczno-moralne

 


PAŹDZIERNIK 2020

 

Cele osiągane przez dziecko:

 • wymienia oznaki jesieni

 • stosuje okreslenia : na, przed, za, nad, obok

 • dobiera właściwy ruch do słyszanej muzyki

 • tworzy obrazek drzewa jesienią ( odbijając palce maczane w farbie)

 • odpowiada na pytania dotyczące utworu

 • wie, gdzie i jak kupujemy owoce

 • wie, dlaczego powinno się jeść warzywa

 • dostrzega rytm i go kontynuuje

 • rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

 • porusza se rytmicznie podczas zabaw muzycznych

 • wie, co rośnie w ogrodzie, a co – w sadzie

 • wypowiada się na temat swojej rodziny

 • wycina proste elementy

 • potrafi podać imiona członków rodziny( mama, tata, rodzeństwo)

 • potrafi powiedzieć gdzie pracują rodzice

 • potrafi nazwać członków bliższej i dalszej rodziny (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ciocia, wujek)

 • rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

 • odpowiada na pytania dotyzące opowiadania

 • segreguje przemioty według jedej cechy – koloru

 • porusza się odpowiednio do podanych sygnałów muzycznych

 • wykonuje puzzle i ukłda je według wzoru

 • naśladuje sposób poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów

 

WIERSZ

 

J. TUWIM „WARZYWA”

POŁOŻYŁA KUCHARKA NA STOLE:

 

KARTOFLE, BURAKI, MARCHEWKĘ, FASOLĘ,

KAPUSTĘ, PIETRUSZKĘ, SELERY I GROCH

OCH!!!

ZACZEŁY SIĘ KŁÓTNIE: KŁÓCA SIĘ OKRUTNIE,

KTO Z NICH JEST WIĘKSZY, A KTO MNIEJSZY,

KTO ŁADNIEJSZY A KTO ZGRABNIEJSZY?

KARTOFLE?

BURAKI?

MARCHEWKA?

FASOLA?

KAPUSTA?

PIETRUSZKA?

SELERY?

GROCH?

ACH!!!

NAKRZYCZAŁY SIĘ, ŻE AŻ STRACH!

WZIEŁA KUCHARKA- NOŻEM CIACH!!

KARTOFLE, BURAKI, MARCHEWKĘ, FASOLĘ,

KAPUSTĘ, PIETRUSZKĘ, SELERY,

GROCH I DO GARNKA!!

 

PIOSENKA

KOLOROWE LISTKI”1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Szu szu szu, szumiały wesoło,

szu szu szu wirowały w koło. 2x

2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Hop hop hop, tak sobie skakały,

Hop hop hop, na ziemie spadały. 2X

3. Kolorowe listki spadły jużna trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Cicho sza, listki zasypiają,

Cicho sza, oczka zamykają. 2x 


 WRZESIEŃ 2020 

OSIĄGANE CELE :

 • Bezpiecznie porusza się w ogrodzie.

 • Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu i wie, do czego one służą.

 • Potrafi nazwać kąciki zainteresowań znajdujące się w sali.

 • Wymienia zasady obowiązujące w przedszkolu, stara się ich przestrzegać.

 • Wie, jak należy bezpiecznie bawić się w sali.

 • Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane piosenki.

 • Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno– ruchowych.

 • Potrafi prawidłowo myć ręce, stosuje 4 kolejne fazy.

 • Próbuje mówić o przeżytych wydarzeniach.

 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków położenia przedmiotów

  w przestrzeni: nad, pod, za, obok, wyżej, niżej.

 • Przedstawia obserwacje z najbliższego otoczenia w formie plastycznej.

 • Poznaje podstawowe zasady pieszego i kołowego ruchu drogowego.

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe.

 • Zna specjalne samochody.

 • Wie na czym polega praca policjanta.

 • Ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej

  porze roku.

 • Rozwija sprawność całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych.

 

PIOSENKA

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK”

1. Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę,

na bębenku marsza gram,

ram tam tam, ram tam tam.

 

2. Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam,

ram tam tam, ram tam tam.

 

3. Kto jest beksą i mazgajem,

ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam,

ram tam tam, ram tam tam.

 

4. Mamy klocki, kredki, farby,

to są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam, ram tam tam.

 

WIERSZ

PORZĄDKI” I. Salach

 

O ZABAWKI ZAWSZE DBAMY

PO ZABAWIE – POSPRZĄTAMY.

JUŻ SAMOCHÓD NA WIRAŻU:

PĘDZI PRĘDKO DO GARAŻU

LALKI STOJĄ RAŹNO W RZĘDZIE:

BAŁAGANU DZIŚ NIE BĘDZIE!

KAŻDY PRZEDSZKOLACZEK WIE

PO ZABAWIE – SPRZĄTA SIĘ.

KLOCKI UŁOŻYMY W KĄTKU.

KRZYŚ PILNUJE DZIŚ PORZĄDKU.

LALKI SIEDZĄ NA TAPCZANIE, 

A W GARAŻU AUTO STANIE.

 

 

DLA RODZICA - ARTYKUŁ O ADAPTACJI