"Dzień dobry  witamy, serdecznie zapraszamy, wszystkich Was do zabawy i zaczynamy!"

To nasza ulubiona piosenka na powitanie. ☺

 

Jesteśmy Stokrotki, 4 latki. Uczymy się pilnie, słuchamy Panie, a na obiad zjadamy każde danie. Codziennie dużo bajek czytamy i po angielsku piosenki śpiewamy. Lubimy przyrodę i o nią dbamy, wiec o każda grządkę w ogródku zadbamy. Kochamy zwierzęta i wszystkie owady, z nimi świat jest bardzo ciekawy. Dni nam radośnie mijają, a gdy smutki i troski się pojawiają, przytulasy pełne ciepła i uśmiechy naszych Pań, sprawiają, że znowu jest nam wesoło. I nie mówcie o tym nikomu, ale każdy z nas czuje się w przedszkolu, jak u siebie u dom

 

 

 

mgr Anna Maria Potęga – nauczyciel mianowany

mgr Hanna Czarnota-Bojarska – nauczyciel mianowany

Barbara Sokal – pracownik obsługi

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie

grupa dzieci starszych w wieku 5-6 lat

 

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • zestaw ćwiczeń porannych,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

 

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • religia,

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

III. Popołudnie 12.00 – 17.00 

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • ćwiczenia grafomotoryczne, słuchu fonematycznego,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci. 

 

 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Mowa

Plastyczne

Matematyczne

Umuzykalnianie

Plastyka

 

Zestaw zabaw ruchowych

Zestaw zabaw ruchowych

Zestaw zabaw ruchowych

Zestaw zabaw ruchowych

Zestaw zabaw ruchowych


PAŹDZIERNIK

OSIĄGANE CELE:

wie, dlaczego powinno się jeść owoce

dostrzega rytm i go kontynuuje

śpiewa piosenkę

wycina uzupełniony obrazek

wie, gdzie i jak kupujemy owoce

rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

liczy w zakresie czterech

porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych

stempluje korkiem maczanym w farbie

wie, co rośnie w ogrodzie, a co w sadzie

wypowiada się na temat swojej rodziny

prawidłowo stosuje przyimki: na, pod, obok, za, przed, miedzy, w...

wycina proste elementy

rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

segreguje przedmioty według jednej cechy – koloru

porusza się odpowiednio do podanych sygnałów muzycznych

-wykonuje puzzle i układa je według wzoru

-odpowiada na pytania dotyczące wiersza

WIERSZ

Julian Tuwim „ Warzywa”

Warzywa

Położyła kucharka na stole:
Kartofle,
Buraki,
Marchewkę,
Fasolę,

Kapustę,
Pietruszkę,
Selery
I groch.

Och!
Zaczęły się kłótnie,
Kłócą się okrutnie:
Kto z nich większy,
A kto mniejszy,
Kto ładniejszy,
Kto zgrabniejszy:
Kartofle?
Buraki?
Marchewka?
Fasola?
Kapusta?
Pietruszka?
Selery
Czy groch?

Ach!
Nakrzyczały się, że strach!

Wzięła kucharka -
Nożem ciach!
Pokrajała, posiekała:
Kartofle,
Buraki,
Marchewkę,
Fasolę,
Kapustę,
Pietruszkę,
Selery
I groch -
I do garnka!PIOSENKA

Kapuściana piosenka”

 


1. Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapustę Basia kwasi.
Szatkownica poszła w taniec, to ci było szatkowanie!

Ref. Rach, ciach, ciach! Obereczka! Już kapusty pełna beczka! / bis

2. Zaraz Basia ją przyprawi, doda soli i żurawin.
Potem ją ubije wałkiem, aż ubita będzie całkiem

Ref. Rach, ciach, ciach! Obereczka! Już kapusty pełna beczka! / bis

3. Jaka pyszna ta kapusta, że aż sama idzie w usta.
Więc ją jemy na surowo, na surowo, bo to zdrowo!

Ref. Rach, ciach, ciach! Obereczka! I została pusta beczka! / bis

 

 


WRZESIEŃ

Cele osiągane przez dzieci:

 • Zna otoczenie, w którym przebywa i potrafi się w nim właściwie zachować (kodeks przedszkolaka).

 • Odkłada zabawki na wyznaczone, stałe miejsca.

 • Zna zasady dotyczące bezpiecznej zabawy na dworze.

 • Używa zwrotów grzecznościowych: "dzień dobry", "do widzenia", "proszę", "dziękuję", "przepraszam".

 • Wykonuje polecenie nauczyciela.

 • Samodzielnie spożywa posiłki.

 • Myje ręce, zachowując poszczególne etapy mycia rąk.

 • Swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć.

 • Uważnie słucha tekstów literackich.

 • Wypowiada się prostymi zdaniami na temat obrazka.

 • Wiąże opis słowny z przedmiotem.

 • Posługuje się poprawnie określeniami: na, pod, za, obok, w.

 • Rozumie określenia: z przodu, z tyłu, z boku.

 • Zna nazwy podstawowych kolorów.

 • Liczy w dostępnym zakresie.

 • Klasyfikuje przedmioty według rodzajów.

 • Posługuje się określeniami: duży, małe, grube, cienkie, długie, krótkie.

 • Wypowiada się w formie plastycznej.

 • Konstruuje budowle z klocków.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem.

 • Zna, śpiewa, ilustruje ruchem piosenkę.

 • Rytmicznie klaszcze.

 • Reaguje w zabawie na sygnały słowne.

 • Wie, do kogo zwrócić się o pomoc i potrafi o nią poprosić.


PIOSENKA

1. Stuk puk, stuk puk, wirus jest u drzwi,

puk, puk prędko otwórz mi,

nie, nie nie otworze ci,

ty wirusie jesteś bardzo zły.

 

Ref. Lecz tak czasami zdarzyć się może,

że przyjdzie wirus o pełnej porze,

ty go nie widzisz więc ręce myj

tym go przestraszysz ucieknie w mig.

 

2. Tup tup tup, wirus skrada się,

tak tak tak wpuść do siebie mnie,

nie, nie, nie chce chorym być

ty wirusie jesteś bardzo zły!

 

Ref. Lecz tak czasami zdarzyć się może,

że przyjdzie wirus o pełnej porze,

ty go nie widzisz więc ręce myj,

tym go przestraszysz ucieknie w mig!

link do piosenki: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQT-2bnINDx4%3Ffbclid%3DIwAR3ZTqiQ-K27yiceR7_2BYwFAmFV9dtGF790x7rP2gCpvLWL5azMPwmylq8&h=AT2LaVGCdCTc0eBNnOuW9hYTi21pZVd3J76oVGUkIpxVoxs1MESmCk97o048s2oydO6BXgZv5ALXvew85vBWAvisbjPDw38qzdYaizg0pdKiTNumy281b303zcaMyEBr0lU

 

 

WIERSZ

W przedszkolu jak w domu”- wiersz B. Szelągowskiej.

 

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.

W przedszkolu zabawek i książek bez liku,

Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy.

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

Powiem Wam coś jeszcze!

Nie mówcie nikomu…

Że my się czujemy jak u siebie w domu!