Witajcie! 

Jesteśmy Bratki- niezłe z nas gagatki  . Jesteśmy grupą 5 latków.

Prawdziwe z nas bystrzaki. A to wszystko dzięki naszym paniom.   Dzięki ich ciężkiej pracy potrafimy tak wiele. Nasze panie poświęcają nam dużo uwagi, są cierpliwe, pomagają nam rozwijać pasje i zainteresowania. A dzięki temu, że mamy wspaniałych kolegów i koleżanki czujemy się w naszej grupie po prostu wspaniale! 

 

 

mgr Iwona Gruszczyńska- nauczyciel mianowany

Renata Anioł - nauczyciel mianowany

Wioletta Andrzejczak- pracownik obsługi

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie

grupa dzieci starszych w wieku 5-6 lat

 

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • zestaw ćwiczeń porannych,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • religia,

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

 

III. Popołudnie 12.00 – 17.00

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • ćwiczenia grafomotoryczne, słuchu fonematycznego,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci. 

 

 

 TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Społeczno-moralne

Jednostka ćwiczeń gimnastycznych

Umuzykalnianie

Matematyczne

Mowa

 

Umuzykalnianie

Plastyczne

Matematyczne

Plastyczne

Zajęcia gimnastyczne

WRZESIEŃ

UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

 • Zna budynek przedszkola, jego otoczenie ,

 • Poznaje i rozpoznaje swój znaczek, doskonali umiejętności rozbierania i ubierania się,

 • Przełamuje nieśmiałość w kontaktach z innymi dziećmi,

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach integracyjnych rozwijających poczucie przynależności do grupy, podaje swoje imię,

 • Współuczestniczy w formułowaniu kodeksu grupowego przedszkolaka,

 • Zapoznaje się z zasadami poruszania się po ulicach oraz podróżowania ,

 • Wie, że dziecko musi podróżować w foteliku,

 • Poznaje różne rodzaje pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych,

 • Dostrzega zmian w przyrodzie związane z porą roku,

 • Poznaje wybrane środowiska przyrodnicze- park,

 • Poznaje sposoby powstawania bursztynu i jego właściwości,

 • Swobodnie wypowiada się na dowolny temat, buduje krótkie wypowiedzi,

 • Czyta globalnie własne imię,

 • Właściwe stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni; obok, nad, pod, za, przed, na górze, na dole, itp.

 • Rozpoznaje, utrwala figury geometryczne- koło, kwadrat, trójkąt

 • Klasyfikuje liście według kształtu, koloru,

 • Słucha piosenek o tematyce jesiennej, nauka układu ruchowego do piosenki,

 • Rysuje kredkami, maluje -przedstawianie w formie plastycznej swoich przeżyć i doświadczeń z wakacji,

 • Rozpoznaje i nazywa kolory,

 • Doskonali umiejętności poprawnego trzymania kredki, pędzla, nożyczek,

 • Orientuje się w schemacie własnego ciała, wskazywanie lewej ręki, lewej strony ciała,

 • Doskonali umiejętność ustawiania się w kole, w parach oraz poruszania się w parach.


PIOSENKA

WAŻNE ZASADY”.

 

Ref. Przedszkolaki zasady znają,

zawsze o nich pamiętają.

 

I.Zabawkami się dzielimy,

Pomóc innym potrafimy.

Na swoją kolej czekamy,

i o bezpieczeństwo dbamy.

 

Ref. Przedszkolaki….

 

II. Ręce i zęby myjemy,

Kulturalnie obiad jemy.

słów magicznych używamy,

a po zabawie sprzątamy.

 

Ref. Przedszkolaki…

 

III. I na koniec ważna sprawa,

Dobry humor to podstawa.

Więc gdy ktoś ma dzień ponury,

przeganiamy ciemne chmury.

 

Ref. Przedszkolaki zasady znają,

Zawsze o nich pamiętają.

Aby w grupie czas miło płynął,

by w przedszkolu przyjemnie było.

 

 

WIERSZ

TRZY SŁOWA”.

Są trzy czarodziejskie słowa

Powiedziała mądra sowa.

Pierwsze słowo to DZIĘKUJĘ,

Niech go nigdy nie brakuje.

Drugie słowo wam ogłoszę,

to magiczne słowo PROSZĘ.

I PRZEPRASZAM – trzecie

z nich.

 

Nie wstydź się używać ich !