Witajcie kochani!

Jesteśmy 3-latkami-najmłodszą grupą w przedszkolu. Nasza grupa liczy 13 dziewczynek i 12 chłopców. Uczymy się zasad współżycia w grupie, samodzielności, a co najprzyjemniejsze- zawieramy nowe znajomości!

W przedszkolu chętnie się bawimy, słuchamy bajek, wesoło podrygujemy i tańczymy, śpiewamy radośnie piosenki, a także uczymy się języka angielskiego. Na naszej grupie jest mnóstwo okazji do wspaniałej zabawy, jeszcze więcej ciekawych rzeczy do odkrycia i przygód do przeżycia. Ogromną radość sprawia nam zabawa i harce w ogrodzie. Także bądźcie spokojni – nie ma mowy o nudzie :)

2015/2016 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

mgr Halina Cydzik - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Bielecka – nauczyciel stażysta

mgr Aldona Winnik - pomoc nauczyciela

 Agnieszka Andrzejewska- pracownik obsługi

 

 Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie

grupa dzieci młodszych w wieku 3-4 lata

 

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

III. Popołudnie 12.00 – 17.00

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci.