Witajcie kochani!

Jesteśmy 3-latkami-najmłodszą grupą w przedszkolu. Nasza grupa liczy 13 dziewczynek i 12 chłopców. Uczymy się zasad współżycia w grupie, samodzielności, a co najprzyjemniejsze- zawieramy nowe znajomości!

W przedszkolu chętnie się bawimy, słuchamy bajek, wesoło podrygujemy i tańczymy, śpiewamy radośnie piosenki, a także uczymy się języka angielskiego. Na naszej grupie jest mnóstwo okazji do wspaniałej zabawy, jeszcze więcej ciekawych rzeczy do odkrycia i przygód do przeżycia. Ogromną radość sprawia nam zabawa i harce w ogrodzie. Także bądźcie spokojni – nie ma mowy o nudzie :)

2015/2016 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

mgr Halina Cydzik - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kaczmarczyk – nauczyciel stażysta

mgr Aldona Winnik - pomoc nauczyciela

Aneta Śniadała- pracownik obsługi

 

 Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie

grupa dzieci młodszych w wieku 3-4 lata

 

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

III. Popołudnie 12.00 – 17.00

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci. 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ: 

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Mowa

Plastyczne

Matematyczne

Umuzykalnianie

Społeczno-moralne

 


PAŹDZIERNIK

 

Cele osiągane przez dziecko:
Wie jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę
Wymienia nazwy różnorodnych pojazdów
Rozpoznaje numer alarmowy 112
Potrafi poinformować służby ratownicze o wypadku
Przestrzega reguł podczas zabawy
Wie jak bezpiecznie przejść przez ulicę
Wie co robi policjant
Bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
Śpiewa znaną piosenkę
Reaguje ruchem na zmianę sygnału dźwiękowego
Rozpoznaje, rożne faktury za pomocą dotyku
Słucha z uwagą czytanego tekstu
Zgodnie bawi się z kolegami w grupie podczas zabaw
Liczy w zakresie 4
Naśladuje ruchem i dźwiękiem deszcz i rozchlapywanie wody
Rozumie, że deszcz jest potrzebny
Stosuje pojęcia duży, mały

 

Wiersz

Wpadła gruszka do fartuszka,

A za nią dwa jabłuszka.

A śliweczka wpaść nie chciała,

Bo śliweczka niedojrzała.

 

Piosenka.

Światła”

https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs

1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

Droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniu światła.

Ref. Czerwone światło stój,

Zielone światło idź,

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

tak już musi być.

2. Samochody w rzędach stają

a kierowcy spoglądają,

Czy już światło jest zielone

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło stój...

3. Policjanci wciąż pracują

Skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają,

I czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło stój...

 


WRZESIEŃ 2020

 

Cele osiągane przez dziecko: 
Dziecko zna swoje imię i nazwisko 
Potrafi wymienić imiona kolegów 
Przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie 
Rozpoznaje swój znaczek, określa co przedstawia, wskazuje miejsca gdzie można go zobaczyć (szatnia,sala, łazienka) 
Potrafi opowiedzieć o swojej przytulance z domu 
Naśladuje ruchy nauczyciela 
Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa i owoce 
Różnicuje siłę dźwięku głośno - cicho 
Porównuje wielkość owoców, posługuje się pojęciami duży – mały 
Potrafi określić położenie nad i pod 
Zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego 
Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w sali 
Odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

 

 Piosenka

Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej - Rozśpiewana Nutka 2016

Moje rączki gdzieś zniknęły, czy ktoś zauważył je.
Właśnie się znalazły rączki, bardzo z tego cieszę się.
Moje uszy gdzieś zniknęły, czy ktoś zauważył je, właśnie się znalazły uszy, bardzo z tego cieszę się.
Moje oczy gdzieś zniknęły, czy ktoś zauważył je, właśnie się znalazły oczy, bardzo z tego cieszę się.

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=HJ0MqDwWubY

WIERSZ

Dwie małe rączki klaszczą,

A czasem się pogłaszczą,

W kolanka zastukają,

Dzieciom pomachają,

Kwiatków nazrywają.