Filia

 

Witamy w Filii Przedszkola Publicznego nr 51

 

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30

telefon do przedszkola: 91 435- 82 – 86

                                   Konto bankowe Rady Rodziców: 57 1240 3813 1111 0000 4384 8182
Tuptusiowe przedszkole”

Tuptusie – grupa 3,4,5 latków, jesteśmy jak jedna wielka rodzina w której wszyscy razem troszczymy się o siebie, pomagamy sobie wzajemnie, razem się uczymy, śpiewamy piosenki i razem się bawimy. Bardzo staramy się, aby każde dziecko w naszej grupie czuło się szczęśliwe i bezpieczne. 

Przedszkole zostało założone w 1947 r. i mieści się przy ul. Chlebowej 4 w Szczecinie. Było pierwszym przedszkolem zapewniającym opiekę i wychowanie dzieciom w dzielnicy Szczecin-Gumieńce. Od 1 września 2002 r.  przedszkole jest filią  Przedszkola Publicznego nr 51, którego dyrektorem jest p. mgr Halina Cydzik.

Przedszkole mieści się w domku jednorodzinnym adaptowanym na potrzeby przedszkola. Jest małym, domowym przedszkolem z ogrodem wyposażonym w drewniane ekologiczne zabawki ogrodowe i otoczonym wysokim zielonym żywopłotem.

Grupa przedszkolna liczy 25 osób i obejmuje dzieci: 3, 4 i 5 - letnie. Specyfiką pracy przedszkola jest to, że dzieci w różnym wieku bawią się ze sobą jak w jednej duże rodzinie. Uczą się troski, tolerancji, niesienia pomocy młodszym i słabszym. Praca w grupie oparta jest na dwóch poziomach: dzieci młodsze (3, 4-latki) i dzieci starsze (5-latki).

 

teachers-day-2016-us-6296626244091904.2-hp.gif (400×200) | Bazgroły     

 KADRA PEDAGOGICZNA: 

mgr Elżbieta Karczmarczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Draszkiewicz – nauczyciel mianowany 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA:

Kucharka Barbara Troczyńska

Pracownik obsługi – Joanna Kozik, Agnieszka Andrzejewska

   Ramowy rozkład dnia

 

I. Ranek 6.30 – 9.00

 • schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • zestaw ćwiczeń porannych,

 • zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu.

 

II. Przedpołudnie 9.00 – 13.30

 • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego, oferty uwzględniające poszczególne rodzaje aktywności,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym,

 • religia,

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do drugiego śniadania, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne,

 • przygotowanie do obiadu – pełnienie dyżurów, zabiegi higieniczne, samoobsługowe,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

 • wyciszanie organizmu odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu,

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości.

 

III. Popołudnie 13.30 – 16.30

 • przygotowanie do posiłku – pełnienie dyżurów, zabiegi higieniczne, samoobsługowe,

 • zupa (13.30)

 • zabawy ruchowe z różnymi formami ruchu, słuchanie bajek, zabawy przy muzyce,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia grafomotoryczne, słuchu fonematycznego,

 • przygotowanie do podwieczorku,

 • podwieczorek (15.00)

 • zajęcia według zainteresowań dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem mającym trudności, praca z dzieckiem zdolnym,

 • pobyt na powietrzu, zabawy tropiące, ruchowe, sprzętu sportowego,

 • zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.   

 Tygodniowy rozkład zajęć w Filii Przedszkola Publicznego nr 51

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dzieci starsze

Mowa ojczysta

Mowa ojczysta

Pojęcia matematyczne

Mowa ojczysta

Pojęcia matematyczne

Zajęcia

plastyczno-techniczne

Zajęcia

umuzykalniające

Jednostka ćwiczeń

gimnastycznych

Zajęcia

plastyczno-techniczne

Jednostka ćwiczeń

gimnastycznych

Dzieci młodsze

Zajęcia

plastyczno-techniczne

Zajęcia umuzykalniające

Zestaw zabaw ruchowych

Mowa ojczysta

Pojęcia matematyczne

 


 

 

PAŹDZIERNIK

Cele osiągane przez dzieci:

- Dostrzega wartość odżywczą owoców i warzyw

- Wskazuje rolę warzyw i owoców w codziennej diecie

- Rozumie, że jedzenie słodyczy prowadzi do otyłości oraz wywołuje wiele chorób

- Wskazuje drzewka owocowe

- Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- Liczy w zakresie sześciu

- Segreguje owoce ze względu na ich pochodzenie

- Wskazuje, czy w zbiorach jest tyle samo elementów

- Wypowiada się na temat różnych zapasów

- Stosuje  zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym

- Wykorzystuje warzywa do wielu ćwiczeń

- Odpowiada na pytania dotyczące utworu

- Wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce

- Inscenizuje dany utwór

- Rozpoznaje i nazywa emocje

- Rozpoznaje i nazywa kwadrat

- Przyporządkowuje bohaterom różne barwy – ciepłe i zimne

- Stosuje zwroty grzecznościowe

- Układa rytmy dwuelementowe i wieloelementowe

- Nazywa części swojego ciała

- Nazywa poszczególne zmysły

- Dodaje i odejmuje w dostępnym mu zakresie.

WIERSZ

                                                                                          „ Pod drzewami”

Siedzi jesień pod jabłonią,

jabłka jej nad głową dzwonią.

A gdy gruszą wiatr poruszy,

dzwonią gruszki.

Gdzie? Na gruszy.

Siedzi jesień pod drzewami,

sad jej dzwoni za uszami,

więc zatkała uszy watą.

Czy to prawda?

Co wy na to?

PIOSENKA

              „Idzie jesień poprzez świat” K. Gowik

1.Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę,
w polu kopią kartofelki, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas.

2. W sadzie jabłka malowane do koszyka
skaczą same. Babie lato plącze nitki, bo juz czas!
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas.

3. W lesie kwitną piękne wrzosy
Grzybki rosną w kroplach rosy.
Na wycieczkę chodzimy razem, bo już czas.
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas


 

 WRZESIEŃ 2020

Dla rodziców | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. JANA BRZECHWY w Będzinie

 

Osiągane cele:

 • Zna wybrane zasady ruchu drogowego.

 • Śpiewa piosenkę.

 • Wie, jak przechodzić przez ulicę, kiedy nie ma sygnalizacji świetlnej.

 • Wie, jak należy przechodzić przez ulicę.

 • Bezpiecznie korzysta ze sprzętu zainstalowanego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Wypowiada się na tema wyglądu swoje sali.

 • Wskazuje swoją lewą i prawą stronę.

 • Wspólnie tworzy kontrakt grupy.

 • Wymienia zasady zachowania się w grupie.

 • Wymienia oznaki jesieni.

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta spotkane w parku.

 • Wymienia kolory spotkane w przyrodzie jesienią.

 • Uczestniczy w zabawie ilustracyjnej do piosenki.

 • Liczy w zakresie sześciu.

 • Wymienia wybrane grzyby: jadalne i trujące.

 • Recytuje wiersz.

 • Pomaga młodszym dzieciom w czynnościach, które sprawiają im najwięcej kłopotów: np. porządkowanie po skończonej pracy.

 • Staranie myje ręce zwłaszcza po powrocie z ogrodu.

 • Porządkuje swoje miejsca pracy i zabawy.

 • Stosuje zwroty grzecznościowe.

 • Stosuje higienę osobistą.

 PIOSENKA

PORANKI MUZYCZNE – Przedszkole numer 54 w Lublinie

„Dziękuję, proszę, przepraszam”

I. Każdy zna te słowa,

słowa bardzo piękne,

słowa, dzięki którym

żyje się przyjemniej.

Ref.: Dziękuję, proszę, przepraszam –

czarodziejskie słowa trzy,

mówię je bardzo często

i często je mówisz ty.

II. Uczę brata, siostrę,

jak się zachowywać,

jak ładnie poprosić,

kiedy podziękować.

Ref.: Dziękuję, proszę…

III. Kiedy przez przypadek

kogoś obrazimy,

to go zawsze grzecznie

pięknie przeprosimy.

Ref.: Dziękuję, proszę…

 

 

WIERSZ

BIBLIOTEKA NA SZWEDEROWIE: Wiosenny spacer po książki

 

„Na pomoc" I. Salach 
Gdy przytrafi się wypadek,
wiem, co trzeba robić.
Nauczyła mnie mama, 
do kogo zadzwonić.
Gdy się zderzą samochody,
okradną Alicję,
997 stukam,
dzwonię na policję. 
Widać z okna ogień,
chmurę, jak noc czarną,
998 stukam,
wzywam straż pożarną.
Gdy ktoś złamie rękę, nogę
albo się skaleczy,
999 to numer,
gdzie pan doktor leczy.
A gdy w domu czasem 
potrzebuję pomocy,
do babci mogę dzwonić
rano, wieczorem i w nocy.