Filia Przedszkola Publicznego Nr 51

Tuptusiowe przedszkole”


Przedszkole zostało założone w 1947 r. i mieści się przy ul. Chlebowej 4 w Szczecinie. Było pierwszym przedszkolem zapewniającym opiekę i wychowanie dzieciom w dzielnicy Szczecin-Gumieńce. Od 1. września 2002 r.  przedszkole jest filią  Przedszkola Publicznego nr 51, którego dyrektorem jest p. mgr Halina Cydzik.

Przedszkole mieści się w domku jednorodzinnym adaptowanym na potrzeby przedszkola. Uczęszcza do niego 30 dzieci w wieku od 3 do 5 lat stanowiących jedną grupę. Jest prawdziwym, malutkim, domowym przedszkolem z ładnym, ukwieconym, ogrodem otoczonym wysokim zielonym żywopłotem z pergolami, ekologicznymi – drewnianymi zabawkami ogrodowymi i stawikiem.

Specyfiką przedszkola jest to, że dzieci w różnym wieku bawią się ze sobą jak w wielodzietnej rodzinie. Uczą się troski, tolerancji, niesienia pomocy młodszym i słabszym. Jedynie podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela dzieci, ze względu na dużą rozpiętość wiekową i różny rozwój psychofizyczny oraz konieczność dostosowania zadań do ich możliwości, dzielone są na dwie grupy – dzieci młodsze (3, 4-latki) i dzieci starsze (5, 6-latki).

W przedszkolu w latach 2000 do 2010 r. działała, jedyna w Szczecinie, grupa turystyczna „Tuptusie” składająca się z dzieci i ich rodziców, która spotykała się w dni wolne od pracy, aby podczas wspólnych pieszych wędrówek poznawać piękne przyrodniczo zakątki naszego miasta oraz zdobywać pierwszą, w życiu dzieci, turystyczną odznakę PTTK – „Siedmiomilowe buty”.

Przedszkole wydaje własną gazetkę „Ekologiczne Prawdy Przedszkolaków z Tuptusiowego Przedszkola”, w której zamieszczane są zagadki, wymyślanki, wierszyki, opowiadania stworzone przez dzieci i rodziców na różne tematy dotyczące np. ochrony przyrody, zdrowia itp. Również w czasie roku szkolnego rodzice przygotowują dla swoich dzieci przedstawienia teatralne, w których występują. W 2009 roku placówka otrzymała certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Duże zaangażowanie rodziców w codzienne życie przedszkola powoduje, że placówka ma rodzinny charakter i niepowtarzalną atmosferę.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA: 

 

mgr Elżbieta Karczmarczyk - nauczyciel dyplomowany

 

mgr Agata Draszkiewicz – nauczyciel mianowany 

 

ks. Rafał Krysiak

 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA:

 

Kucharka – Aneta Śniadała, Barbara Troczyńska

 

Pracownik obsługi – Joanna Kozik, Agnieszka Andrzejewska

  

 

 

Tygodniowy rozkład zajęć w Tuptusiowym Przedszkolu

 

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dzieci starsze

Mowa ojczysta

Mowa ojczysta

Pojęcia matematyczne

Mowa ojczysta

Pojęcia matematyczne

Zajęcia

plastyczno-techniczne

Zajęcia

umuzykalniające

Zajęcia

gimnastyczne

Zajęcia

plastyczno-techniczne

Zajęcia

gimnastyczne

Dzieci młodsze

Zajęcia

plastyczno-techniczne

Zajęcia umuzykalniające

Zestaw zabaw ruchowych

Mowa ojczysta

Pojęcia matematyczne