Propozycje na 27.03.2020 r. - grupa V "Bratki".

 

Kochane dzieci , drodzy rodzice ! Przesyłamy naszą propozycję zajęć w domu na piątek:

 

 

1. Nauka wiersza Żaby – Żabińskiej ,,Rodzinny wiersz”. Tworzenie dłuższych wypowiedzi na

 temat zawodów. 

 

RODZINNY WIERSZ

 

TATA ANI JEST LEKARZEM,

TATA JANKA – MARYNARZEM.

TATA EWY – OGRODNIKIEM,

A MICHAŁA JEST LOTNIKIEM.

TATA ASI - KOLEJARZEM,

A MARCELA JEST PIEKARZEM.

MAMA ULI SMAŻY PĄCZKI,

A SZYMONA PISZE KSIĄŻKI.

MAMA ELI JEST KIEROWCĄ,

A KAROLA - ZAWIADOWCĄ.

MAMA LENY JEST KELNERKĄ,

A RENATY JEST TANCERKĄ.

MAMA KAJTKA JEST MALARZEM,

TATA OLKA - BETONIARZEM.

 

2. ,,Prezenty” - porównywanie liczebności zbiorów w zakresie 10 przez łączenie w pary, 

przeliczanie elementów. Używanie określeń: po tyle samo, po równo, o jeden mniej, o jeden 

więcej (wykorzystanie przedmiotów znajdujących się w domu).

 

Pani Małgosia & Pani Hania.