Uwaga rodzice - zmiana stawki żywieniowej.

Zgodnie z zarządzeniem nr 547/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających doprowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach odstawowych ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w przedszkolu w kwocie 6,50 zł dziennie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.