Nabór do Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie - ogłoszenie.

Informacje dotyczące naboru w Przedszkolu Publicznym Nr 51 w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019

 

 

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/szczecin

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

Proszę otworzyć stronę www: https://nabor.pcss.pl/szczecin stworzyć listę preferencji placówek, wypełnić pozostałe pola formularza, proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący, proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru, po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Wyjazd do Pleciugi - ogłoszenie.

W środę 28.02.2018 r. wyjeżdżamy do Pleciugi na przedstawienie.

Tego dnia śniadanie będzie podane o 7.45, a wyjazd planowany jest na 8.30.

Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci do przedszkola w tym dniu.